mandag 19. mars 2012

TUR PÅ FERKINGSTAD

Ble tur fra Taravika til Stavasand i dag, været var fint og masse fugl var der og se.
Dette var egentligt den beste dagen eg har hatt i år, hviss man regne antall fugl som ble sett.
Der var liksom fugl øvealt, høydepunktene ble 1 Heilo i Taravika, 2 Tornirisk på Nes og 5 Kornkråke også på Nes.
Tjeld ( Haematopus ostralegus
Heilo ( pluvialis apricaria)

Storspove ( numenius arquata)

Storspove ( eurasian curlew)


Tornirisk ( carduelis cannabina)

Tornirisk ( common linnet)
Ellers gikk det i de vanlige artene som Vipe ( cirka 70 ), Storspove ( cirka 50 tilsammen) Tjeld ( hvertfall 80 individ), Skjærpiplerke ( cirka 40 på turen), Heipiplerke ( hvertfall 15 tilsammen) Sanglerke ( mellom 25-30 stk), Grønnfink ( sikkert øve 50 i hagene på Ferkingstad). stær ( tippe mellom 300-400 stk), Skjære ( cirka 25-30 ), Kråke ( rundt 25), Gråspurv ( mellom 30-40 stk), Stokkand ( 12 stk), ikkje noe særligt med trost et par Svarttrost det var liksom alt. Elers ble det noen enkle individ 1 Storskarv, 1 Gråhegre, 1 Gravand. Hadde det ikkje hvert for at eg ble litt trøtte i beina så hadde eg nok hvert ute lenger og tatt med meg alle markene og strendene til Åkrasand, men men der komme jo andre dager.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar