mandag 25. september 2017

MINE BILDER FRA FORRIGE UKE :)


Eg får oppleve disse vakkre nydelige dyr så ofte eg vil.
Så lenge det er fint vær da og varmt.
Når vinteren komme så ser eg de ikke før neste år og det glede eg meg
til hvert år.
Alltid spennende å se når første Huggorm (vipera berus) dukke opp
elle første Stålorm (anguis fragilis) for året.
Så min blogg blir det mange ganger Huggorm (vipera berus) å se og en del Stålormer( anguis fragilis)
Men også andre ting da slik som våre nydelige fugler,dyr insekter blomster og landskap som me er så heldige som har i vår norsk natur.
Så følg med og se hva som eg legge ut neste gang da og kanskje noe av det eg legge ut like dere da :)
Tar også mot råd så bare kom med kommentarer

så her er en god del bilder av Huggorm (vipera berus)
og Stålorm ( anguis fragilis)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

STÅLORM LATINSKE NAVN
( ANGUIS FRAGILIS)

Kallt sleva elle Sleve


Selv om den mangle ben er den
ikke en slange men en øgle.

Stålormen ( anguis fragilis) blir mellom 40-46 cm.

Er enten stålgrå elle kobberbrun.

Hannen er grå mens hunnen er brunlig .

Mest aktiv i skumringen og demringen ettersom
 byttedyrene er snegler elle meitemark.

Vintertid ligge de i dvale , da kan man finne mange på en plass.

Dette dyret er ufarligt for mennesker.

Finnes i store deler i Europa.

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)


Huggorm (vipera berus) 

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)

Huggorm (vipera berus)
Huggorm (vipera berus)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)

Stålorm ( anguis fragilis)