mandag 13. november 2017

FUGLEFORING HJEMME I HAGEN ART NUMMER 7 OG 8.Så komme det litt nytt fra hjemme i hagen igjen da.
Disse artene var det en god del av tidligere men nå er det bare noen
få igjen av hver art.
Resten har nok flyttet på seg videre på sin ferd,
Men det er spennende og se om nye arter komme istede da :)
Litt mildt ennå her så kan jo hende at hviss det blir kaldere, så dukke en annen fugl opp som vil
ha litt mat her borte ..

Så her komme noen bilder av de artene det gjelde i dag .


Grønnfink (European Greenfinch)

Latinske navnet er Chloris chloris

Lengde på denne fugl er fra 14-16 cm.

Reir i trær busker elle espalierer.

Er hardfør og mange overvintrer men en
del trekke til v- og sv-Europa

Disse fuglene spise stort sett det samme
frø som kan åpnes elle skrelles tar også insekter om
sommeren.

Bokfink ( common chaffinch)
Lengde er fra 14-16 cm

Latinske navn er Fringilla coelebs

Bygger kunstferdig reir i greinkløfter og
kamuflere utsiden med lav og mose.

En av norges mest tallrike fuglearter

Søker ofte næring på bakken.
På størrelse med en Gråspurv men noe
slankere og har lengre stjert

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

SJELDEN GJEST PÅ KARMØY PLUSS LITT TIL ..

Fikk oppleve en sjelden fugl her på Karmøy den 8-9-10 september. Det var en Steppehauk(pallid Harrier), første gang eg får oppleve den, ...